KARDIOLOG

lek. Edyta Skorek
Kardiolog

Wykształcenie zdobyła  w Akademii Medycznej w Gdańsku. Aktualnie pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych SPS ZOZ Zdroje. Specjalizacja w dziedzinie kardiologii na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie. Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie. Staż podyplomowy w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie. Ponadto dodatkowa działalność zawodowa Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Doświadczenie na polu naukowym w postaci udziału w badaniach klinicznych jako współbadacz. Uczestnik licznych kursów szkoleniowych, Certyfikat ukończenia kursu  Podstawy echokardiografii – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Certyfikat ukończenia kursu Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych – szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych -Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Certyfikat umiejętności – kurs oceny i opisu badań snu ” Polisomnografia”- Polskie Towarzystwo Badań nad snem przy współpracy Narodowej Fundacji Snu oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Diabetomed Kardiolog Szczecin